Xiaomi Poco X3 NFC Bands

2G B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900)
3G B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100), B5 (850), B8 (900)
4G B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28 (700), B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500)
5G No

Coverage in Eritrea

2G B8 (900)
3G No
4G No
5G No

Operators of Eritrea

2G 3G 4G 5G
Eritel B8 (900) No No No