Xiaomi Poco M3 Bands

2G B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900)
3G B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100), B5 (850), B8 (900)
4G B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28 (700), B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500)
5G No

Coverage in Tonga

2G B8 (900)
3G B8 (900)
4G No
5G No

Operators of Tonga

2G 3G 4G 5G
Digicel B8 (900) No No No
TCC B8 (900) B8 (900) No No