Ulefone Note 7T Bands

2G B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900)
3G B1 (2100), B5 (850), B8 (900)
4G B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800)
5G No

Coverage in Malta

2G B3 (1800)B8 (900)
3G B1 (2100)
4G B3 (1800)B20 (800)
5G No

Operators of Malta

2G 3G 4G 5G
Go B3 (1800) B1 (2100) B3 (1800)B20 (800) No
Melita No B1 (2100) B20 (800) No
Vodafone B8 (900) B1 (2100) B3 (1800) No