Nokia C1 Plus Bandes

2G B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900)
3G B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100), B5 (850), B8 (900)
4G B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28 (700), B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500)
5G No

Couverture dans Djibouti

2G B8 (900)
3G No
4G No
5G No

Opérateurs de Djibouti

2G 3G 4G 5G
Evatis B8 (900) No No No