Nokia C1 Plus Bands

2G B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900)
3G B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100), B5 (850), B8 (900)
4G B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28 (700), B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500)
5G No

Coverage in Barbados

2G B2 (1900)B8 (900)
3G B1 (2100)
4G No
5G No

Operators of Barbados

2G 3G 4G 5G
Digicel B8 (900) B1 (2100) No No
LIME B2 (1900) B1 (2100) No No