Motorola Moto E7 Bandes

2G B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900)
3G B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100), B5 (850), B8 (900)
4G B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B26 (850), B28 (700), B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500), B66 (1700/2100)
5G No

Couverture dans Djibouti

2G B8 (900)
3G No
4G No
5G No

Opérateurs de Djibouti

2G 3G 4G 5G
Evatis B8 (900) No No No