DOOGEE S35 Pro Bands

2G B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900)
3G B1 (2100), B8 (900)
4G B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B8 (900), B20 (800)
5G No

Coverage in Iraq

2G B8 (900)
3G No
4G No
5G No

Operators of Iraq

2G 3G 4G 5G
Asiacell B8 (900) No No No
Korek B8 (900) No No No
Zain B8 (900) No No No