Blackview BV4900 Pro Bands

2G B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900)
3G B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100), B5 (850), B8 (900)
4G B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B40 (2300)
5G No

Coverage in Jordan

2G B3 (1800)B8 (900)
3G B1 (2100)
4G B3 (1800)
5G No

Operators of Jordan

2G 3G 4G 5G
Orange B2 (1900) B1 (2100) B3 (1800) No
Umniah B3 (1800) B1 (2100) B3 (1800) No
Zain B8 (900) B1 (2100) B3 (1800) No