Blackview BV4900 Pro Bands

2G B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900)
3G B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100), B5 (850), B8 (900)
4G B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B40 (2300)
5G No

Coverage in Cambodia

2G B3 (1800)B8 (900)
3G B1 (2100)B8 (900)
4G B3 (1800)B5 (850)B8 (900)
5G No

Operators of Cambodia

2G 3G 4G 5G
Cellcard B3 (1800)B8 (900) B1 (2100)B8 (900) B3 (1800)B8 (900) No
Metfone B3 (1800)B8 (900) B1 (2100) B3 (1800) No
Seatel No No B5 (850) No
Smart B3 (1800)B8 (900) B1 (2100) B3 (1800) No